Naším hlavným zameraním je technika pohonu. Okrem toho vykonávame opravy hydraulických valcov, renovačné navarovanie a niektoré ďalšie činnosti. Od založenia v roku 1994 sme vytvorili stabilné zázemie pre kvalitnú a rýchlu výrobu a opravy. Investovali sme do nových strojov, aj vlastnú výrobu špeciálneho strojného vybavenia. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie firemných procesov a našich služieb zákazníkom. Systém riadenia akosti máme certifikovaný podľa ČSN EN ISO9001:2016.

Naše služby